COMPANY AND CORPORATE LAW COURSE | Leadership in Law

ONLINE-КУРС ІЗ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ — «КОМЕРЦІЙНЕ ТА КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО»

12 квітня — 31 травня 2023 року

Online-курс «Комерційне та корпоративне право» складається з 15 годин навчання, розподілених на 15 одногодинних уроків, які проводитимуться через платформу Zoom двічі на тиждень. Курс розроблений для юристів, адвокатів, директорів і вищого керівництва. Охоплює всі аспекти комерційного та корпоративного права – від питань, пов’язаних із підготовкою до реєстрації компанії, до питань щодо реєстрації, залучення капіталу, прав акціонерів, обов’язків і прав директора та менеджерів. Курс також охоплює питання щодо права голосу та дотримання корпоративного законодавства в цілому, включаючи конкретні обов’язки директорів і менеджерів, а також повноваження акціонерів.

Матеріал викладається згідно юрисдикцій США/Великобританії, що відображено в корпоративному законодавстві більшості країн Європейського Союзу та країн Близького Сходу.

Мінімальний рекомендований рівень володіння англійською мовою – В1

Формат проведення

1 годинне online-заняття, 2 рази на тиждень по вівторках та четвергах, 15 занять в Zoom

Дата

12 квітня — 31 травня 2023 року

}

Графік

середа та п’ятниця,
16:00 – 17:00

Тривалість

Із 12 квітня по 31 травня 2023, 15 занять online, 15 годин практики + доступ до всіх відео-записів

УЧАСНИКИ ОТРИМАЮТЬ РОЗУМІННЯ ПРАКТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВИМОГ ЩОДО:

• Фідуціарних обов’язків директора, включаючи сфери, де його рішення, швидше за все, будуть проходити перевірку, необхідну для уникнення ризику критики та захисту відповідно до правила ділового судження;
• Обов’язків керівника та мажоритарного акціонера перед компанією та іншими акціонерами, включаючи права акціонерів і найкращі методи здійснення контролю та реагування на зауваження;
• Прав та повноважень акціонерів, включаючи переважне право купівлі та похідні судові позови;
• Реєстрації компанії, залучення капіталу та фундаментальних зміни в компаніях, які вимагають схвалення акціонерів.
• Процедури голосування для директорів та акціонерів, включаючи кворум, кваліфіковану більшість, угоди про порядок голосування та захист прав міноритарних акціонерів.

У ПРОГРАМІ:

• Різні корпоративні структури;
• Обов’язки правління;
• Обов’язки директора;
• Обов’язки менеджера;
• Права та обов’язки акціонера;
• Фідуціарні обов’язки директора;
• Правило ділового судження;
• Вимоги до акціонерів щодо голосування;
• Повноваження акціонерів;
• Процедура зміни структури компанії.

УЧАСНИКИ ДІЗНАЮТЬСЯ, ЯК:

• Розуміти правові наслідки технічних слів і фраз в контексті опису обов’язків директора та правил загального корпоративного комплаєнсу;
• Уникати ситуацій, які пізніше можуть призвести до проблем;
• Зрозуміти особливості та важливість комплаєнсу, а також структуру та процедури звітування;
• Консультувати щодо обов’язків директора, прав та повноважень акціонерів;
• Вживати чіткі визначення та фрази при повідомленні інформації правового характеру іншим особам;
• Консультувати щодо фідуціарних обов’язків та пов’язаних з ними питань.

КОМУ БУДЕ КОРИСИМ КУРС?

Директорам та корпоративним радникам;
Практикуючим юристам;
Юристам, які консультують міжнародні компанії;
Юристам, які працюють в корпораціях та міжнародних торговельних компаніях;
Курс допоможе слухачам покращити знання та розуміння обов’язків посадових осіб корпорації, прав акціонерів та інтересів стейкхолдерів, включаючи практики та процедури, що застосовуються в англо/американських корпораціях.

ВІДЕОЗВЕРНЕННЯ ВІД ВИКЛАДАЧА:

Річард Бреді – голова Британського юридичного центру.

РОЗКЛАД курсу:

Урок 1: 12.04.2023 (16.00 — 17.00)

Характеристики компаній та юридичних осіб (відмінність компаній з обмеженою відповідальністю від партнерств та інших комерційних організацій)

Урок 2: 14.04.2023 (16.00 — 17.00)

Різні типи юридичних осіб (приватні компанії з обмеженою відповідальністю, публічні компанії з обмеженою відповідальністю, партнерство з обмеженою відповідальністю та інші + різні типи акцій компаній)

Урок 3: 19.04.2023 (16.00 — 17.00)

Капіталізація (різні шляхи залучення коштів для старту бізнесу. Фінансування шляхом кредитування vs фінансування за рахунок власного капіталу)

Урок 4: 21.04.2023 (16.00 — 17.00)

Фундаментальні зміни в корпоративній структурі (зміна назви, випуск акцій, зміна статуту, злиття, поглинання, спін-офф, спліт-офф та ліквідація + лексика, а також методи протидії недружньому поглинанню).

Урок 5: 26.04.2023 (16.00 — 17.00)

Агентське право, частина 1 – Що собою являє агентське право і як воно виникає між компанією та її посадовими особами та працівниками. Як це впливає на компанії, директорів, менеджерів на старших співробітників.

Урок 6: 28.04.2023 (16.00 — 17.00)

Агентське право, частина 2. Обов’язки та зобов’язання директорів і менеджерів (фідуціарні обов’язки директорів – обов’язок лояльності, обов’язок піклуватися про інтереси компанії, порушення обов’язків). Страхування директорів і посадових осіб.

Урок 7: 3.05.2023 (16.00 — 17.00)

Агентське право, частина 3. Обов’язки лояльності директора, захист директорів від порушень і способи захисту компанії від порушень. Відповідальність директорів та посадових осіб відповідно до Закону Сарбейнса-Окслі.

Урок 8: 5.05.2023 (16.00 — 17.00)

Розмежування управлінських ролей у компанії (хто за що відповідає в компанії, делеговані обов’язки директорів і можливі порушення обов’язків).

Урок 9: 10.05.2023 (16.00 — 17.00)

Акціонери, частина 1. Права та повноваження акціонерів – голоси акціонерів та угоди щодо голосування. Дата закриття реєстру. Різні методи голосування.

Урок 10: 12.05.2023 (16.00 — 17.00)

Акціонери, частина 2. Списки для голосування, кумулятивне голосування, поетапне голосування, обмеження щодо передачі акцій.

Урок 11: 17.05.2023 (16.00 — 17.00)

Директори (ради директорів, які обираються за принципом поступової зміни складу правління, обов’язок діяти як група, повідомлення, кворум, заперечення та вакансії у правлінні).

Урок 12: 19.05.2023  (16.00 — 17.00)

Фідуціарні обов’язки, ч. 1. (Обов’язки директорів, менеджерів і власників контрольного пакету акцій (що таке фідуціарні обов’язки, хто повинен їх виконувати, наслідки порушення обов’язків).

Урок 13: 24.05.2023 (16.00 — 17.00)

Фідуціарні обов’язки, ч. 2. (Обов’язок лояльності, Правило ділового судження, захист від порушення обов’язків, заборона зловживання).

Урок 14: 26.05.2023 (16.00 — 17.00)

Похідні судові позови (повноваження акціонерів подавати позов до директорів від імені компанії — переваги та обмеження).

Урок 15: 31.05.2023 (16.00 — 17.00)

Закриття компаній (добровільна ліквідація, арбітражне управління, ліквідація, банкрутство).

ВИКЛАДАЧ ПРОГРАМИ:

Річард Бреді – голова Британського юридичного центру. Річард отримав кваліфікацію юриста у Великій Британії, де він практикував протягом 15 років. Пізніше отримав кваліфікацію спеціаліста в сфері фінансів і страхування в Chartered Institute of Insurance. Працював у лондонському Сіті. Є досвідченим викладачем юридичної англійської мови та тренером інших професійних навичок. Має великий міжнародний досвід викладання, підкріплений роками юридичної практики.

БОНУС учасникам: + 7 записів online-занять із суддями Верховного Суду (в подарунок). Відео вже є в наявності.

Тема: «Категорія недійсності в судовій практиці»

Василь КРАТ, суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. Друга судова палата.

Тема: «Судовий захист права власності: актуальні правові позиції Верховного Суду»

Юрій ЧУМАК, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, кандидат юридичних наук.

Тема: «Застосування Конституції під час здійснення правосуддя»

Альберт ЄЗЕРОВ, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Судова палата з розгляду справ щодо захисту соціальних прав.

Тема: «Правові наслідки порушення процедури податкових перевірок у практиці Верховного Суду»

Ірина ЖЕЛТОБРЮХ, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Судова палата з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Тема: «Особливості розгляду спорів щодо права постійного користування земельними ділянками»

Іван МІЩЕНКО, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. Судова палата для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності.

Тема: «Правові позиції Верховного Суду у судових спорах за участю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»

Олена КІБЕНКО, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, доктор юридичних наук. Судова палата для розгляду справ щодо корпоративних спорів‚ корпоративних прав та цінних паперів та об’єднана палата КГС.

Тема: «Дискреція в адміністративному судочинстві»

Наталія БЛАЖІВСЬКА, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Судова палата з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

ВАртість навчання й реєстрація:

ВАРТІСТЬ:

15 500 грн. — при реєстрації та оплаті до 12.04.2023


У вартість входить:

15 занять online, 15 годин практики

Безстроковий доступ до всіх відео-записів курсу (15 відео-записів) та роздаткових матеріалів
Безстроковий доступ до 7 записів занять із суддями Верховного Суду
Сертифікат про проходження курсу

КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРІВ:

ІВАН ЛЕДЧАК, куратор освітньої платформи для юристів Leadership in Law

Тел.: +38 (097) 250-50-15
E-mail: i.ledchak@gmail.com